57°42'17''N, 11°57'31''Ö

info@intensio.se  •  telefon 031 – 711 09 00

Får ditt företag den uppmärksamhet det förtjänar?

INTERNETHANDEL

I tre decennier har vi på reklambyrån Intensio hjälpt våra kunder att nå nya kunder och behålla de gamla. Att länka samman det som erbjuds med den som har nytta och glädje av det är utan tvekan ett inspirerande yrke.

 

Så nu är frågan: Har dina kunder, potentiella och befintliga, förstått hur bra produkter och tjänster ditt företag erbjuder? Vi inbjuder dig till en förutsättningslös diskussion om hur vi kan hjälpa dig att nå dem du siktar på.

 

Varmt välkommen att kontakta oss!

Vi skapar effektiva hemsidor för näthandel som underlättar köpprocessen för både köpare och säljare. Fråga oss så berättar vi mera om hur du kan göra din försäljning smidigare.

EN BRA BILD AV DITT FÖRETAG

Ditt företags grafiska framtoning har stor påverkan på hur det uppfattas och bedöms. Loggor, grafiska profiler, mallar – vi gör allt som bidrar till att skapa en bra och enhetlig bild av ditt företag.

Man behöver inte skrika för att höras i ett samtal.

- Lars A Boisen

"

"

KONTAKT

Norra Liden 7

411 18 Göteborg

031 – 711 09 00, info@intensio.se

All contents © 2015 Intensio. All rights reserved.

KÖRT FAST?

 

 

STÄRK BANDEN

Hur får man fart på försäljningen? Ibland behövs större åtgärder, men ofta räcker små insatser förvånansvärt långt. Vi hjälper dig att utveckla marknadsföringen och nå fram till dem som skulle uppskatta dina produkter.

Att behålla kunderna är en konst som dessvärre är lätt att försumma. Diskutera gärna med oss hur du kan skapa långsiktiga relationer och vårda dina kunder så att de mer än gärna anlitar ditt företag – om och om igen.